Nairobi National Park / Nairobi Safari Walk & Animal Orphanage - Minimum 2 Pax